Wydarzenia i aktualności

2013-11-29

FORUM PRZEDSIEBIORCZOŚCI W CZEMPINIU

W dniu 27.11.2013r. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczył w Forum Przedsiębiorczości, organizowanym przez Starostę Kościańskiego wraz z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie....

2013-11-28

PODPISANIE CZWARTEJ UMOWY OPERACYJNEJ - REPORĘCZENIE

W dniu 26 listopada 2013r. została podpisana czwarta Umowa Operacyjna - Reporęczenie pomiędzy Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego będącym Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE....

2013-11-14

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

W dniu 12.11.2013 roku w Restauracji „Podleśna” w Gostyniu odbyło się spotkanie pod nazwą: Poręczenia oferowane przez SFPK Sp. z o.o. – pomoc i wsparcie w uzyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej....

2013-11-12

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PEKAO LEASING SP. Z O.O.

W dniach 07-08.11.2013 r. w Hotelu „Olandia” w Prusimiu odbyła się konferencja pod nazwą: Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP....

2013-10-28

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi

W dniach 24-26.10.2013 w Hotelu „VILLA NATURA” w Dolsku odbyła się konferencja pod nazwą: Unijne instrumenty finansowe przyczyniające się do rozwoju sektora MSP. ...

2013-10-23

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W JEZIORKACH

23.10.2013r. w Dworku Jeziorki k. Osiecznej odbyło się spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami z terenu powiatu leszczyńskiego, którego organizatorem było II Regionalne Centrum Korporacyjne PKO Banku Polskiego w Poznaniu....

2013-10-21

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI GETIN NOBLE BANKU

W dniach 17-19.10.2013r. w Hotelu Dana & Spa w Zielonej Górze odbyła się konferencja „Inicjatywa JEREMIE – zwrotne instrumenty inżynierii finansowej dla rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP”....

2013-10-08

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ POMIĘDZY SFPK A JFPK

07 października 2013r. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu podpisał Umowę Partnerską z Jarocińskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie....

2013-10-07

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W DOLSKU

W dniach 03-05.10.2013r. w Hotelu Villa Natura w Dolsku odbyła się konferencja pn. „Jak wielkopolskie przedsiębiorstwa wykorzystały szansę na rozwój swojej działalności gospodarczej, dzięki poręczeniom oferowanym przez SFPK Sp. z o.o. w ramach inicjatywy JEREMIE. ...

2013-10-07

SPOTKANIE Z WŁAŚCICIELAMI NOWO POWSTAŁYCH FIRM

Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu byli organizatorami spotkania w dniu 04.10.2013r. skierowanego dla nowo powstałych przedsiębiorców sektora MSP z terenu powiatu gostyńskiego....

2013-10-03

SPOTKANIE BIZNESOWE W GOSTYNIU

02.10.2013r. w Restauracji Podleśla w Gostyniu odbyło się spotkanie biznesowego z przedsiębiorcami z terenu powiatu gostyńskiego, którego organizatorami było II Regionalne Centrum Korporacyjne PKO Banku Polskiego w Poznaniu oraz 1 Oddział PKO Banku Polskiego w Gostyniu....

2013-09-30

SPOTKANIE Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI 1 Oddziału PKO BANKU POLSKIEGO W KALISZU

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez 1 Oddział PKO Banku Polskiego w Kaliszu do uczestnictwa w spotkaniu z kluczowymi klientami Banku, które odbyło się 27.09.2013r. w Pałacu Tłokinia w Tłokini Kościelnej....

2013-09-30

SPOTKANIA Z UCZNIAMI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. uczestniczył jako prelegent w cyklu zajęć merytoryczno -warsztatowych Konkursu na Najlepszy Biznes Plan „Biznes z Przyszłością”....

2013-09-25

Światowe Dni Innowacji 2013

W dniu 24.09.2013r. w Hotelu Mercure w Poznaniu odbyła się konferencja skierowana do wielkopolskich przedsiębiorców pt. Innowacyjne instrumenty finansowe wsparcia sektora MŚP organizowana w ramach Światowych Dni Innowacji....

2013-09-23

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla pracowników Banku Spódzielczego w Jarocinie

W dniu 18.09.2013r. pracownicy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczyli w spotkaniu skierowanym do pracowników Banku Spółdzielczego w Jarocinie....

2013-09-23

Konkurs na najlepszy biznes plan

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie do uczestnictwa w zacięciach merytoryczno-warsztatowych organizowanych w ramach Konkursu na Najlepszy Biznes Plan „Biznes z Przyszłością”....

2013-09-11

Festyn w RACOCIE

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu jako Patron Honorowy uczestniczył w dniu 07.09.2013r. w Festynie organizowanym przez Powiat Kościański pn. „Dezydery Chłapowski – żołnierz, rolnik, patriota”....

2013-09-11

Święto Plonów w Racocie

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu jako Patron Honorowy uczestniczył w dniu 08.09.2013 w Dożynkach Gminnych organizowanych przez Gminę Kościan....

2013-09-09

SFPK PRZYSTĄPIŁ DO PLD PLUS

Samorządowy Fundusz POręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 04 września 2013r. podpisał aneks do umowy Konsorcjum PLD PLUS i jako jedyny fundusz poręczeniowy w Wielkopolsce może oferować swoim klientom poręczenia w ramach tego produktu....

2013-09-05

SZÓSTE SPOTKANIE Z CYKLU SZKOLEŃ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Lesznie do uczestnictwa w cyklu szkoleń „ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”....

2013-08-27

DZIEŃ POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu jako Partner uczestniczył w dniu 25.08.2013r. w imprezie organizowanej przez Powiat Gostyński pn. „Dzień Powiatu Gostyńskiego”....

2013-08-27

III MOTOPIKNIK w KOŚCIANIE

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczył jako Patron Honorowy w imprezie organizowanej w dniu 25.08.2013r. przez Gminę Miejską Kościan pn. „III MOTOPIKNIK”....

2013-08-16

SIŁA PRZYWÓDZTWA

W imieniu Leszczyńskiego Centrum Biznesu zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w cyklu BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ pt. Siła Przywództwa, które będą odbywały się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie....

2013-08-06

PIĄTE SPOTKANIE Z CYKLU SZKOLEŃ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Lesznie do uczestnictwa w cyklu szkoleń „ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”....

2013-07-08

PODSUMOWANIE DWÓCH EDYCJI INICJATYWY JEREMIE

W dniach 04-06.07.2013 w Hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu odbyła się konferencja „Inicjatywa JEREMIE – jak przedsiębiorstwa wykorzystały szanse na rozwój swojej działalności w Wielkopolsce” podsumowująca dwie edycje projektu JEREMIE w województwie wielkopolskim....

2013-06-24

FESTIWAL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CZEMPINIU

W dniu 21.06.2013r. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczył jako Partner w Festiwalu Przedsiębiorczości organizowanym przez Gminę Czempiń wraz z Centrum Kultury Czempiń oraz Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie....

2013-06-23

SFPK RATINGOWANY PRZEZ BUŁGARSKĄ AGENCJĘ BCRA!

W dniu dzisiejszym, tj. 20.06.2013r. w prasie ogólnopolskiej - Rzeczypospolita oraz Puls Biznesu, ukazały się artykuły nt. ratingów funduszy poręczeniowych....

2013-06-21

OCENA RATINGOWA SFPK

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został poddany ocenie wiarygodności kredytowej....

2013-06-20

CZWARTE SPOTKANIE Z CYKLU SZKOLEŃ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Czwarte z cyklu dziesięciodniowe szkolenie rozpoczęło się 10.06.2013r., natomiast w dniu 18.06.2013r. zaplanowana została prezentacja Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o....

2013-06-17

KONFERENCJA nt. inicjatywy JEREMIE w LESZNIE

Konferencja odbyła się w 12.06.2013r. w Sali konferencyjnej Europa w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie oraz była skierowana do lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców....

2013-06-10

UDZIał SFPK SP. z o.o. w KrotoFEŚCIE

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu jako Partner uczestniczył w dniu 08.06.2013r. w festynie pn. „KrotoFEST” organizowanym przez Miasto i Gminę Krotoszyn....

2013-05-29

Giełda Produktów Finansowych w Poznaniu

W dniu 28 maja 2013 roku w Hotelu Mercure w Poznaniu odbyła się konferencja skierowana do wielkopolskich przedsiębiorców pt. Giełda produktów finansowych – JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych....

2013-05-27

Dzień Dobry Biznes w Poznaniu

W dniu 24 maja 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się seminarium dla studentów i absolwentów promujące inicjatywę JEREMIE z cyklu „Dzień dobry biznes” w Poznaniu....

2013-05-20

TRZECIE SPOTKANIE Z CYKLU SZKOLEŃ ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Trzecie z cyklu dziesięciodniowe szkolenie rozpoczęło się 09.05.2013r. natomiast w dniu 20.05.2013r. zaplanowana została prezentacja Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o....

2013-04-25

DRUGIE SPOTKANIE Z CYKLU SZKOLEŃ

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Lesznie do uczestnictwa w cyklu szkoleń „ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”....

2013-04-15

KONFERENCJA Finansowanie działalności gospodarczej

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. był Partnerem Festiwalu Przedsiębiorczości i Innowacyjności organizowanego przez Leszczyńskie Centrum Biznesu....

2013-04-09

Spotkanie informacyjne dla pracowników Ludowego Banku Spółdzielczego w Kępnie

W dniu 08.04.2013r. pracownicy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym skierowanym do pracowników Ludowego Banku Spółdzielczego w Kępnie oraz jego oddziałów....

2013-04-08

PIERWSZE SZKOLENIE "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Lesznie do uczestnictwa w cyklu szkoleń „ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”....

2013-03-28

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RAWICZU

W dniu 27.03.2013 roku w Rawiczu, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie, zorganizowała spotkanie informacyjne przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP, do którego uczestnictwa został zaproszony Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o....

2013-03-27

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W KROBI

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie do uczestnictwa w spotkaniu pt. Inicjatywa JEREMIE – unijny projekt napędzający rozwój wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. ...

2013-03-26

KONFERENCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W WOLSZTYNIE

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu oraz 1 Odział PKO Banku Polskiego S.A. w Wolsztynie byli organizatorami konferencji pt. Inicjatywa JEREMIE – unijny projekt napędzający rozwój wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw....

2013-03-21

LUNCH BIZNESOWY PKO BANKU POLSKIEGO W ŚREMIE

PKO Bank Polski Oddział w Śremie zaprosił Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu do uczestnictwa w organizowanym w dniu 20.03.2013r. w Śremie lunchu biznesowym z lokalnymi przedsiębiorcami MŚP....

2013-03-19

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W LESZNIE

W dniu 18.03.2013 roku w Lesznie, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa zorganizowała spotkanie informacyjne przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP....

2013-03-18

Konferencja SGB-Banku S.A.

15.03.2013r. odbyła się w Warszawie konferencja organizowana przez SGB-Bank S.A. pt. „Wyzwania a rozwój Banków Spółdzielczych w nowej perspektywie 2014-2020", w której uczestniczyła p. Aneta Karkosz Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o....

2013-03-11

Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu 08.03.2013r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego pt. Gwarancje de minimis plus. Oferta współpracy BGK z funduszami poręczeniowymi, w której uczestniczyła p. Aneta Karkosz Prezes Zarządu Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o....

2013-03-04

WIZYTA STUDYJNA

W dniach 26.02. – 01.03.2013r. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczył w wizycie studyjnej na Malcie....

2013-02-26

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM KORPORACYJNEGO PKO BANKU POLSKIEGO

W dniu 25.02.2013r. pracownicy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania poręczeń zakwalifikowanych do inicjatywy JEREMIE w procedurze uproszczonej i standardowej....

2013-02-25

SPOTKANIE Z ZRFPK SP. z o.o.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu byli organizatorami spotkania Międzyregionalna wymiana doświadczeń zdobytych podczas realizacji inicjatywy JEREMIE przez ZRFPK Sp. z o.o. oraz SFPK Sp. z o.o., które odbyło się w dniach 21-23.02.2013r. w Karpaczu....

2013-02-20

KONFERENCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MŚP W ŚREMIE

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu oraz 1 Odział PKO Banku Polskiego S.A. w Śremie byli organizatorami konferencji pt. Inicjatywa JEREMIE – unijny projekt napędzający rozwój wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw....

2013-02-15

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

W dniu 12.02.2013r. pracownicy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania poręczeń zakwalifikowanych do inicjatywy JEREMIE w procedurze uproszczonej i standardowej....

2013-01-11

SPOTKANIE W WITASZYCACH

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczył w dniu 09.01.2013r. w Witaszycach w spotkaniu zorganizowanych przez Departament Programów Specjalnych SGB-Banku S.A.....

2013-01-11

Spotkanie zorganizowane przez LCB

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczył w dniu 10.01.2013r. w spotkaniu zorganizowanych przez Leszczyńskie Centrum Biznesu....

wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X