Zrealizowane projekty

SPO WKP

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.

Od 1 maja 2004 r. program ten był podstawowym instrumentem pozyskiwania środków UE przez Polskie przedsiębiorstwa.

Z programu tego, znanego również pod nazwą UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ skorzystać mogli zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje otoczenia biznesu. Priorytetowym zadaniem programu stało się wsparcie przedsiębiorstw, zwiększające ich konkurencyjność, a także wzmacnianie rozwoju sfery otoczenia biznesu, poprzez poprawę dostępności i jakości ich usług.

Działania podejmowane w ramach Programu Konkurencyjność umożliwiły stworzenie sieci instytucji wspierających, zwiększenie dostępności firm do kapitału, ożywienie sfery badawczo-rozwojowej oraz poprawienie infrastruktury technicznej i instytucjonalnej. Dzięki temu możliwe było stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program ten został podzielony na szereg działań wśród których znalazło się również Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (w ramach: Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu), które obejmowało projekty związane z dokapitalizowaniem: funduszy mikro-pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych oraz wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital.

W ramach tego działania SFPK Sp. z o.o. w 2006 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Powiększenie kapitału Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu poprzez jego dokapitalizowanie” na kwotę 3 mln zł. Z dniem 15 marca 2011 roku projekt został zrealizowany.

JEREMIE

Wspólne Europejskie zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Już sama nazwa wskazuje do kogo skierowany jest projekt - do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli działalność lub nie posiadają długiej historii kredytowej, a także nie posiadają wystarczających zabezpieczeń do ubiegania się o kredyt w instytucjach finansowych.

Inicjatywa JEREMIE jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie firm z sektora MŚP w dostępie do funduszy, mających na celu ich ogólnopojęty rozwój.

Na terenie województwa wielkopolskiego Inicjatywa JEREMIE jest realizowana pod hasłem: INICJATYWA JEREMIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

REALIZACJA INICJATYWY JEREMIE PRZEZ SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.:

EDYCJA 1.1

EDYCJA 1.2

EDYCJA 1.3

EDYCJA 1.4

EDYCJA 1.5

EDYCJA 1.6

EDYCJA 1.7

EDYCJA 1.7-2

SFPK Sp. z o.o. w ramach inicjatywy JEREMIE pozyskał 225 mln zł limitu reporęczenia.


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X