Poręczenia należytego wykonania umowy

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wprowadził do swojej oferty produkty, najbardziej oczekiwane przez przedsiębiorców w ostatnim czasie:

PORĘCZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
• PORĘCZENIA USUNIĘCIA WAD I USTEREK

Poręczenia skierowane są do mikro, małych, średnich firm mających siedzibę na terenie woj. wielkopolskiego do przetargów zgodnie z przepisami PZP i udzielane są w ramach projektu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Parametry produktu:

• łączne zaangażowanie Przedsiębiorcy i jednostek powiązanych z tytułu produktów wynosi 1,3 mln zł,
w uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zwiększeniu łącznej wartości z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 2,5 mln zł.
• poręczenie gwarancji na max okres 120 miesięcy,
• zabezpieczenie umowy: weksel własny in blanco,
• prowizja od kwoty poręczenia gwarancji, stawka roczna w zakresie: 0,90% – 3,80% (uzależniona od oceny ryzyka). Nie mniej niż 400 zł. Brak dodatkowych opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku!

Głównymi zaletami skorzystania z zabezpieczenia w postaci poręczenia jest:
• brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych, tym samym zwiększenie kapitału obrotowego,
• dogodna dla MSP procedura przyznania i wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczenia,
• wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu,
• niższy koszt otrzymania poręczenia,
• utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie,
• zwiększenie szansy na terminowe wywiązywanie się z realizacji umowy !

Przedsiębiorco! Potrzebujesz więcej informacji?
Zapraszamy do kontaktu


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X