Poręczenie wadialne

Przedsiębiorco! Chcesz brać udział w kilku przetargach jednocześnie, ale nie posiadasz odpowiedniego zabezpieczenia i pieniędzy?

Nie chcesz angażować gotówki, ponieważ w tym czasie zainwestujesz ją lepiej? Nasza oferta jest więc dla Ciebie! Załóż bezpłatną linię wadialną Wystarczy się skontaktować -TUTAJ-

Czym jest PORĘCZENIE WADIALNE:

Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się wnoszenie wadium przetargowego w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  - w tym SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W GOSTYNIU.

KARTA WADIALNA

Fundusz uruchamia Przedsiębiorcy odnawialną linię poręczeń wadialnych, w ramach której Przedsiębiorca, jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszenia wadium. Powołując się na numer identyfikacyjny karty wadialnej Przedsiębiorca zleca Funduszowi wystawienie poręczenia wadialnego.

SCHEMAT DZIAŁANIA KARTY WADIALNEJ

PARAMETRY PORĘCZENIA WADIALNEGO

Waluta PLN
% zabezpieczenia 100% wartości wadium
Maksymalna wartość odnawialnej linii
poręczeń wadialnych
1 000 000,00 zł
Okres ważności linii 12 miesięcy
Maksymalna wartość jednostkowego
poręczenia w ramach linii
500 000,00 zł
Maksymalny okres trwania poręczenia 90 dni

 KORZYŚCI KORZYSTANIA Z KARTY WADIALNEJ

 WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNANIA KARTY WADIALNEJ

1. Wniosek o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych

2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych poręczyciela

3. Klauzula informacyjna

4. Dokumenty rejestrowe:

5. Zaświadczenia:

6. Dokumenty finansowe (za dwa okresy):

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYDANIA PORĘCZENIA W RAMACH KARTY WADIALNEJ

  1. Wniosek o wystawienie poręczenia w ramach odnawialnej linii poręczeń wadialnych

TARYFA OPŁAT ZA PORĘCZENIA WADIALNE

Opłata za udzielenie poręczenia w ramach linii wadialnej do 60 dni
od 61 do 90 dni
powyżej 90 dni

0,45% min. 150 zł
0,65% min. 200 zł
0,85% min. 250 zł

EXPRESS - stawka liczona podwójnie*

Zmiany okresu poręczenia Przesunięcie okresu
poręczenia
BEZPŁATNIE
Wydłużenie okresu
poręczenia
Proporcjonalnie do ilości dni
i pułapów określonych powyżej

* wniosek złożony i rozpatrzony w dniu składania ofert

Szczegółowe informacje na temat poręczeń wadialnych znajdują się w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X