Rating SFPK Sp. z o.o.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu od kwietnia 2010 roku jest cyklicznie poddawany ocenie ratingowej przez agencję ratingową EuroRating Sp. z o.o.

Rating nadany Samorządowemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dotyczy ryzyka związanego z udzielanymi przez Fundusz poręczeniami kredytów bankowych, pożyczek i transakcji leasingowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Rating określa ryzyko wystąpienia sytuacji, w której Fundusz stanie się niewypłacalny, tzn. nie będzie w stanie terminowo i w pełnej wysokości uregulować zobowiązań wynikających z udzielonych przez niego poręczeń, które zostały postawione w stan wymagalności przez banki (lub inne podmioty) akceptujące te poręczenia. Od września 2016r. ocena ratingowa utrzymuje się na poziomie A - z perspektywą stabilną, co oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań; przeciętną odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas.

Zapraszamy na stronę internetową agencji ratingowej EuroRating Sp. z o.o., gdzie znajdą Państwo:


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X