SPO WKP

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.

Od 1 maja 2004 r. program ten był podstawowym instrumentem pozyskiwania środków UE przez Polskie przedsiębiorstwa.

Z programu tego, znanego również pod nazwą UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ skorzystać mogli zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje otoczenia biznesu. Priorytetowym zadaniem programu stało się wsparcie przedsiębiorstw, zwiększające ich konkurencyjność, a także wzmacnianie rozwoju sfery otoczenia biznesu, poprzez poprawę dostępności i jakości ich usług.

Działania podejmowane w ramach Programu Konkurencyjność umożliwiły stworzenie sieci instytucji wspierających, zwiększenie dostępności firm do kapitału, ożywienie sfery badawczo-rozwojowej oraz poprawienie infrastruktury technicznej i instytucjonalnej. Dzięki temu możliwe było stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program ten został podzielony na szereg działań wśród których znalazło się również Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (w ramach: Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu), które obejmowało projekty związane z dokapitalizowaniem: funduszy mikro-pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych oraz wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital.

W ramach tego działania SFPK Sp. z o.o. w 2006 roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu „Powiększenie kapitału Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu poprzez jego dokapitalizowanie” na kwotę 3 mln zł. Z dniem 15 marca 2011 roku projekt został zrealizowany.


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X