Nagrody i wyróżnienia

SREBRNE GODŁO NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALITY INTERNATIONAL 2019

Srebrne Godło Najwyższa Jakość Quality International 2019 w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości został przyznany Odnawialnej Linii Poręczeń Wadialnych oferowanej przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Programie pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Najwyższa Jakość QI jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania.

Godło Najwyższa jakość QI jest potwierdzeniem, że SFPK stosuje najwyższe standardy.

ZNAK JAKOŚCI "LAUR EKSPERTA"

Certyfikat Znak Jakości "Laur Eksperta" został przyznany Poręczeniom Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Doradztwa Konsumenckiego dla Firm.

W Konkursie oceniane są produkty bądź usługi, które odpowiadają potrzebom konsumentów, wyróżniają się na tle innych dostępnych na rynku, posiadają potencjał innowacyjny, a także odznaczają się wysoka jakością. Kapituła Konkursowa, w składzie której znaleźli się eksperci – naukowcy z najlepszych uczelni w Polsce, dostrzegli wszystkie te cechy w naszych produktach poręczeniowych!

LAUREAT PRESTIŻOWEJ NAGRODY "PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI 2014"

Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” przyznawane są przedsiębiorstwom przestrzegającym wysokich standardów w zarządzaniu wiedzą i zasobami ludzkimi, gdyż to właśnie od potencjału ludzkiego i umiejętności jego wykorzystania zależy dziś poziom innowacyjności i nowoczesności firm oraz umiejętność osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Skonkretyzowana w teorii zarządzania wizja „przedsiębiorstwa przyszłości” zakłada, iż firma odpowiadająca temu określeniu to organizacja inwestująca w wiedzę, otwarta na innowacje, potrafiąca czerpać z potencjału swoich pracowników i menadżerów, ale i w sposób strategiczny te kompetencje pomnażać. SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu okazał się jedynym przedsiębiorstwem z województwa Wielkopolskiego uhonorowanym certyfikatem w roku 2014.

NAGRODA SPECJALNA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W 2012

Nagroda specjalna Banku Gospodarstwa Krajowego dla Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu została przyznana za efektywny wkład w rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz największą liczbę wspartych przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE w Polsce.

LAUREAT NAGRODY „EUROLADY” W REGIONIE LESZCZYŃSKIM W 2012

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w swej działalności pozyskuje środki z funduszy Unii Europejskiej, w tym również uzyskany został limit 60 mln złotych w ramach projektu JEREMIE. Dzięki pozyskanym przez SFPK funduszom mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość inwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia.

Działalność ta została doceniona w regionie w konkursie EUROLADY. Przyznaną nagrodę oraz tytuł laureata „EUROLADY” odebrała Pani Aneta Karkosz – Prezes SFPK.
medal

LAUREAT NAGRODY "ZASŁUŻONY DLA POWIATU GOSTYŃSKIEGO" W 2007

Wyróżnienie „ZASŁUŻONY DLA POWIATU GOSTYŃSKIEGO” przyznawana jest obywatelom i instytucjom za znaczący wkład w działalność i współpracę przyczyniającą się do rozwoju i promowania powiatu w kraju i poza jego granicami.

28 czerwca 2007 roku Rada Powiatu przyznała to zaszczytne wyróżnienie Samorządowemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

LAUREAT NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ROKU 2006 W KATEGORII INSTYTUCJA FINANSOWA

Nagroda ta, jest corocznie przyznawana firmom, które przyczyniają się w dużej mierze do rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. otrzymał tą nagrodę w kategorii „instytucja finansowa”.


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X