REPO (J3)

logotypy_WFR_kolor_belka

Dnia 14.01.2020 r. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie nr 4/2020/REPO/I z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

CEL projektu: Zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania z województwa wielkopolskiego co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu.

Projekt realizowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 numer umowy DRG-8/2017 z dnia 17.03.2017 r. ze zmianami zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim.

REALIZOWANA WARTOŚĆ UMOWY:  93 750 000,00 zł

GRUPĄ DOCELOWĄ tj. Ostatecznymi Odbiorcami przedsiębiorcy sektora MŚP z siedzibą lub oddziałem na terenie województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie kryteria zawarte w pkt. III Karty Produktu – Poręczenie.

ZABEZPIECZAMY transakcje związane z finansowaniem działalności gospodarczej Ostatecznego Odbiorcy:

 1. Transakcje obrotowe
  - kredyty obrotowe,
  - pożyczki o charakterze obrotowym,
  - zobowiązania wadialne,
  - gwarancje bankowe.
 2. Transakcje inwestycyjne
  - kredyty inwestycyjne,
  - leasingi operacyjne i finansowe,
  - gwarancje bankowe,
  - pożyczki o charakterze inwestycyjnym

Łączna wartość wszystkich poręczeń udzielonych Ostatecznemu Odbiorcy - max. 1 000 000,00 zł

Rodzaj Transakcji Wysokość Okres Trwania
Obrotowa max. 1 000 000,00 zł max. 63 m-cy
Inwestycyjna max. 1 000 000,00 zł max. 87 m-ce

KORZYŚCI:

Szczegółowe informacje

Dokumenty aplikacyjne:

Informujemy, że z dniem 21.06.2021r. ulea zmianie nazewnictwo Administratora Danych Osobowych w ramach projektu WFR-REPO. Dotychczasowa nazwa zostaje zastąpiona następującą nazwą: Wjewództwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodlełości 34, 61-714 Poznań. Klauzula informacyjna RODO,

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X