SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi

Data publikacji: 2013-10-28

W dniach 24-26.10.2013 w Hotelu „VILLA NATURA” w Dolsku odbyła się konferencja pod nazwą:
Unijne instrumenty finansowe przyczyniające się do rozwoju sektora MSP. Podsumowanie realizacji inicjatywy JEREMIE w ramach współpracy z SGB-Bankiem S.A. oraz zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi.

Organizatorem tego wydarzenia był Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu pełniący rolę Pośrednika Finansowego w ramach realizacji tego unijnego projektu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele współpracującego z Funduszem SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym powitaniem uczestników przez Panią Anetę Karkosz Prezesa Zarządu SFPK Sp. z o.o. Następnie zaprezentowana została działalność poręczeniową Funduszu oraz podsumowanie realizacji dwóch edycji inicjatywy JEREMIE. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, Pani Jagoda Wielebińska Kierownik Biura Monitoringu i Rozliczeń SFPK Sp. z o.o. przedstawiła zaproszonym gościom informacje na temat pomocy de minimis, regulacji prawnych oraz obowiązkach z niej wynikających.

Drugiego dnia konferencji uczestnikom spotkania przedstawione zostało podsumowanie realizowanych przez Fundusz działań promocyjno-informacyjnych inicjatywy JEREMIE. Ponadto, przeprowadzona została dyskusja oraz wymiana doświadczeń związanych z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki środkom pozyskanym w ramach unijnego projektu. Następnie Pani Anna Michalska Kierownik Biura Analiz i Poręczeń SFPK Sp. z o.o. zaprezentowała zgromadzonym, jakie obowiązki spoczywają na Ostatecznym Beneficjencie
w związku z korzystaniem ze środków z inicjatywy JERMIE.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja podsumowująca. Na zakończenie Pani Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. podziękowała uczestnikom za współudział w realizacji dwóch edycji projektu i wspieraniu przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

powrót do aktualności z roku: 2013
wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X