PODSUMOWANIE DWÓCH EDYCJI INICJATYWY JEREMIE

Data publikacji: 2013-07-08

W dniach 04-06.07.2013 w Hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu odbyła się konferencja „Inicjatywa JEREMIE – jak przedsiębiorstwa wykorzystały szanse na rozwój swojej działalności w Wielkopolsce” podsumowująca dwie edycje projektu JEREMIE w województwie wielkopolskim.

Organizatorem tego wydarzenia był Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu pełniący rolę Pośrednika Finansowego w ramach realizacji tego unijnego projektu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele banków współpracujących z Funduszem tj. PKO Banku Polskiego S.A. oraz SGB-Banku S.A.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym powitaniem uczestników przez Prezes SFPK Sp. z o.o. – Panią Anetę Karkosz, która przedstawiła zgromadzonym harmonogram niniejszej konferencji. Pierwsze wystąpienie należało do przedstawiciela Menadżera Fundusz Powierniczego JEREMIE – Pani Ludmiły Chomczyk, która zaprezentowała uczestnikom, jakie wyniki w ramach dwóch edycji projektu JEREMIE osiągnął SFPK. W szczególności dane te odnosiły się do liczby przedsiębiorstw, które skorzystały z poręczeń oferowanych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach dwóch edycji inicjatywy JEREMIE. Informacje na temat parametrów i struktury zbudowanego portfela w ramach zrealizowanej I oraz II edycji inicjatywy JEREMIE, w kolejnym panelu tematycznym przedstawiła Prezes SFPK Sp. z o.o. - Pani Aneta Karkosz. Podczas wystąpienia Prezes SFPK zaprezentowała również działania informacyjno – promocyjne projektu JEREMIE zrealizowane przez Fundusz wspólnie z bankami współpracującymi.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy spotkania zostali zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi pomocy de minimis dzięki Pani Ani Michalskiej – Kierownik Biura Analiz i Poręczeń, która szczegółowo wyjaśniła, jakie obowiązki dla Funduszu wynikają z udzielania poręczeń w tej formule. Następnie Pani Jagoda Wielebińska – Kierownik Biura Monitoringu i Rozliczeń zaprezentowała zgromadzonym, jakie obowiązki spoczywają na ostatecznym beneficjencie w związku z korzystaniem ze środków Unii Europejskiej z EFRR oraz Budżetu Państwa w ramach WPRO w latach 2007-2013. Podczas wystąpienia Pani Jagoda Wielebińska przedstawiła uczestnikom konferencji również wyniki kontroli dokonanych u Ostatecznych Beneficjentów przez SFPK w ramach I oraz II edycji projektu JEREMIE.

Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz wymianą doświadczeń związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości w Wielkopolsce. Zwieńczeniem konferencji były podziękowania Pani Prezes – Anety Karkosz skierowane do uczestników za współudział w realizacji dwóch edycji projektu i wspieraniu przedsiębiorstw do dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.


powrót do aktualności z roku: 2013
wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X