RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy,że Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu, Rynek 6.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@fundusz.gostyn.pl

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Administrator przedkłada stosowną klauzulę informacyjną przy zawarciu umowy lub poniżej.

Pliki do pobrania:


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X