Schemat udzielania poręczeń

Przedsiębiorco! Tylko 6 kroków dzieli Cię od uzyskania poręczenia Twojego kredytu!

1 KROK

Komu udzielamy poręczenia?
Przedmiotem działania Funduszu jest udzielanie poręczeń kredytowych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego oraz na terenie powiatu: milickiego, górowskiego, wschowskiego, trzebnickiego.

2 KROK

Jakie warunki muszą spełniać podmioty gospodarcze starające się o poręczenie?
Fundusz udziela poręczeń kredytowych Wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:

Co może być objęte poręczeniem?

Poręczeniem mogą być objęte kredyty/pożyczki oferowane przez Instytucję Finansującą, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MSP.

Jaka jest maksymalna kwota poręczenia?

Maksymalna kwota udzielenia poręczenia wynosi 1.000.000,00 zł, przy czym nie może przekroczyć 70% wartości poręczonego kredytu. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym. Od udzielonego poręczenia Fundusz pobiera od klienta jednorazową prowizję.

3 KROK

JEŚLI PRZEDSIĘBIORCA KWALIFIKUJE SIĘ NA WW. WARUNKI, TO W DALSZEJ CZĘŚCI JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PORĘCZENIE

Gdzie kierować i jak rozpatrywane są wnioski o poręczenie?

Wnioski o udzielenie poręczenia powinny być kierowane bezpośrednio do siedziby Funduszu:

Bądź „okienka funduszu”, które znajdują się w:

4 KROK

Wnioski wraz dołączonymi dokumentami zostają poddane niezależnej analizie ekonomiczno-finansowej, której dokonuje Zarząd bądź wyznaczony przez niego pracownik, po czym wyniki sporządzonej analizy są referowane podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. Komisja dokonuje oceny wniosku stosując kryteria zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

5 KROK

Fundusz wydaje opinię o udzieleniu bądź nie udzieleniu poręczenia w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

6 KROK

Fundusz ustanawia prawne zabezpieczenia udzielanego poręczenia, każdorazowo w postaci weksla In blanco wraz z deklaracja wekslową kredytobiorcy. Dodatkowo Klient podpisuje umowę poręczenia. Fundusz może ustanowić w szczególnych przypadkach inne zabezpieczenia udzielonego poręczenia.


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X