JEREMIE 2

 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dnia 30.03.2018r. podpisał Umowę Operacyjną – Instrument Finansowy Poręczenie z Menadżerem Funduszu Funduszy - Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Program realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1. „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt ten jest kontynuacją inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach WRPO perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

Menadżer Funduszu Funduszy:


 

Instytucja Finansująca:

Wartość projektu:

Celem Jeremie2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej w województwie wielkopolskim, przez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku m. in. poprzez:

  1. wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
  2. wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług,
  3. zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
  4. finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
  5. finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Planowane efekty:

Rozwój sektora MŚP przez wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, w szczególności przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Poprzez projekt JEREMIE2 przedsiębiorstwa z sektora MŚP uzyskają finansowania na cele inwestycyjne m. in. inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, umożliwiające wdrażanie innowacji.

Korzyści:

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X