SPOTKANIE SFPK I PFPK

Data publikacji: 2012-11-20

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu oraz Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych w Poznaniu byli organizatorami spotkania Współporęczenia w ramach inicjatywy JEREMIE jako jeden z instrumentów inżynierii finansowej wspierający rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw. Podsumowanie I i II edycji Inicjatywy. Spotkanie odbyło się w dniach od 15 do 17 listopada 2012 roku w Bukowinie Tatrzańskiej i było skierowane do pracowników obu Funduszy.

W pierwszym dniu spotkania omawiane były współporęczenia udzielane w ramach inicjatywy JEREMIE realizowane na podstawie podpisanej umowy konsorcjum pomiędzy SFPK i PFPK. W prezentacji omówione były informacje na temat ilości współpracujących oddziałów, podsumowania wyników sprzedażowych obu Funduszy z rozróżnieniem na dwie edycje inicjatywy JEREMIE. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji podsumowującej, podczas której wspólnie wymieniali się doświadczeniami związanymi z akcją poręczeniową realizowaną w ramach konsorcjum.
Drugiego dnia, pracownicy SFPK oraz PFPK omawiali zagadnienia związane z obowiązkami ostatecznego beneficjenta wynikające z podpisania umowy poręczenia zakwalifikowanego do unijnego projektu JEREMIE.Następnie zaprezentowane zostały działania informacyjno-promocyjne, które odbyły się w I i II edycji inicjatywy JEREMIE, a których organizatorem lub uczestnikiem były Fundusze. W kolejnym punkcie spotkania pracownicy Funduszy omawiali możliwości wystandaryzowania dokumentacji poręczeniowej, omawiano propozycje ujednolicenia wybranych dokumentów w odpowiedzi na prośby pracowników współpracujących oddziałów Banków. Ostatnim punktem spotkania było swoiste podsumowanie wspólnego spotkania oraz dwóch edycji inicjatywy JEREMIE. Wymieniono się spostrzeżeniami związanymi z organizacją działań promocyjno-informacyjnych, omówiono napotkane trudności podczas kontroli ostatecznych beneficjentów oraz przedstawiono sposoby ich rozwiązania.


powrót do aktualności z roku: 2012
wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X