Spotkanie podsumowujące działania związane z realizacją Inicjatywy JEREMIE - Kliczków

Data publikacji: 2014-05-15

W dniach 10-13.05.2014 w Zamku Kliczków odbyło się spotkanie podsumowujące działania związane z realizacją Inicjatywy JEREMIE w odniesieniu do umów operacyjnych nr 1.1/2010/FPJWW/2/010, 1.2/2011/FPJWW/3/055 oraz 1.3/2012/FPJWW/3/081.

Organizatorem tego wydarzenia był Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu pełniący rolę Pośrednika Finansowego w ramach w/w Inicjatywy. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu bezpośrednio związani z realizacją projektów.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem uczestników przez Panią Anetę Karkosz - Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. oraz przedstawieniem agendy konferencji w poszczególnych dniach pobytu.
Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Zamku wraz z przewodnikiem zapewnionym przez gospodarza tj. Zamek Kliczków.
W drugim dniu spotkania uczestnikom przedstawione zostało podsumowanie zakończonych kontroli w ramach projektu JEREMIE.
Tematyka poruszana na konferencji w dniu trzecim to:
- Realizacja zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do przeprowadzonych kontroli, wraz z przedstawieniem efektów zakończonych kontroli u Ostatecznych Beneficjentów,
- Plany dotyczące kontroli u Ostatecznych Beneficjentów na II kwartał 2014 roku,
- Informowanie Ostatecznych Beneficjentów o obowiązkach wynikających z zawartych umów poręczenia w ramach projektu JEREMIE.
W ostatnim, czwartym dniu spotkania podsumowano zakończone 3 edycje projektu JEREMIE
oraz przeprowadzono panel dyskusyjny dotyczący wymiany doświadczeń związanych z rozwojem sektora MMŚP, dzięki środkom pozyskanym w ramach unijnych projektów. Pani Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. podziękowała uczestnikom za współudział w realizacji 3 edycji projektów w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Efekty końcowe dyskusji odbytych w Kliczkowie, podczas spotkania podsumowującego działania
SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu związane z realizacją Inicjatywy JEREMIE w odniesieniu do umów operacyjnych
nr 1.1/2010/FPJWW/2/010, 1.2/2011/FPJWW/3/055 oraz 1.3/2012/FPJWW/3/081 zaowocowały podęciem pozytywnych decyzji w kwestiach:

1. Zlecenia przeprowadzenia ewaluacji w zakresie zakończonych projektów.
2. Przedstawienia udziałowcom SFPK Sp. z o.o. efektów zrealizowanych przez fundusz projektów JEREMIE.
3. Zorganizowania uroczystych gal podsumowujących zrealizowane projekty.
4. Podjęcia działań w zakresie kontrolowania Ostatecznych Beneficjentów, mających na celu kwestie wywiązywania się ich z o obowiązków wynikających z zawartych umów poręczenia w ramach projektu JEREMIE oraz zaplanowanie nowych form informowania Ostatecznych Beneficjentów o ich obowiązkach.

powrót do aktualności z roku: 2014
wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X