SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SGB-BANKU S.A. ORAZ ZRZESZONYMI BANKAMI SPÓŁDZIELCZYMI.

Data publikacji: 2014-04-04

W dniach 2-3 kwietnia 2014 w DANA Hotel & Spa w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn.: "Współpraca z SGB-Bankiem oraz Bankami Zrzeszonymi w zakresie realizowanej inicjatywy JEREMIE - podsumowanie konkursów: 1.2/2011/FPJWW i 1.3/2012/FPJWW."

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele współpracującego z Funduszem SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych.

Organizatorem tego wydarzenia był Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu pełniący rolę Pośrednika Finansowego w ramach realizacji tej unijnej inicjatywy. Konferencja rozpoczęła się uroczystym powitaniem uczestników przez Panią Anetę Karkosz - Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. oraz Pana Pawła Macadyńskiego – Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku S. A. Następnie Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S. A. – Pan Paweł Macadyński w swoim wystąpieniu przedstawił przebieg dotychczasowej współpracy pomiędzy SFPK Sp. z o. o., a SGB-Bankiem S. A. W kolejnym wystąpieniu Kierownik Biura Analiz i Poręczeń – Pani Anna Michalska zaprezentowała ofertę poręczeniową Funduszu.

Wygłoszenia przemówień w imieniu Banków dokonali również przedstawiciele:

- Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej – Wiceprezes Zarządu – Pan Marek Puchała,

- Banku Spółdzielczego w Jarocinie – Prezes Zarządu – Pan Jan Grzesiek,

- SGB-Banku w Ostrowie Wielkopolskim – Dyrektor Oddziału – Pan Michał Prymka.

Uczestnikom spotkania przedstawione zostało podsumowanie realizowanych przez Fundusz działań promocyjno-informacyjnych inicjatywy JEREMIE. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, Pani Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. podsumowała realizację dwóch edycji inicjatywy JEREMIE w świetle rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP.

Poza częścią szkoleniową, dla przedstawicieli SGB-Banku oraz zrzeszonych Banków Spółdzielczych w programie konferencji przewidziano również zwiedzanie Winnicy Rodziny Krojcig w Górzykowie, gdzie odbyła się kolacja wieńcząca pierwszy dzień spotkania.

Drugiego dnia konferencji przeprowadzony został panel dyskusyjny oraz wymiana doświadczeń związanych z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki środkom pozyskanym w ramach unijnego projektu. Pani Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. podziękowała uczestnikom za współudział w realizacji dwóch edycji projektu i wspieraniu przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania oraz wyróżniła Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej za dynamiczny rozwój współpracy z Funduszem, w ramach podejmowanej inicjatywy JEREMIE.

powrót do aktualności z roku: 2014
wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X