Środki na ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JESZCZE DOSTĘPNE!

Data publikacji: 2015-12-02

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że wciąż prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (I)” w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Zachęcamy do składania wniosków osoby które ukończyły 30 lat pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP w Gostyniu, spełniające następujące kryteria:

1) Mężczyźni, należący co najmniej do jednej z poniższych grup:

osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie jednej z wymienionych szkół: Gimnazjum, Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum, Uzupełniającego LO, Technikum Uzupełniającego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej).
osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy).

UWAGA: na potrzeby projektu do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres przed zarejestrowaniem się w PUP w Gostyniu jako osoba bezrobotna + okres od zarejestrowania się w PUP do dnia złożenia wniosku).

osoby z niepełnosprawnościami,
osoby w wieku 50 lat i więcej.

2) Kobiety (w przypadku kobiet nie jest wymagane spełnienie żadnego dodatkowego kryterium).

Do przyznania pozostało 25 dotacji (dla 7 kobiet i 18 mężczyzn).

Maksymalna kwota dofinansowania: 16.000 zł

UWAGA:

Rozpatrzenie wniosków i wypłata środków nastąpi do dnia 31.12.2015 r.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów mogą składać wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
ze środków Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń pok. 11, tel. 65 572-33-67 wew. 32


powrót do aktualności z roku: 2015
wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X