Poręczenia WADIALNE

 

 

Przedsiębiorco!
Chcesz brać udział w kilku przetargach jednocześnie, ale nie posiadasz odpowiedniego zabezpieczenia i pieniędzy?
 
Nie chcesz angażować gotówki, ponieważ w tym czasie zainwestujesz ją lepiej?  

 Nasza oferta jest więc dla Ciebie! 
Załóż bezpłatną linię wadialną
Wystarczy się skontaktować
-TUTAJ-

Czym jest PORĘCZENIE WADIALNE:
Zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się wnoszenie wadium przetargowego w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  - w tym SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W GOSTYNIU.

KARTA WADIALNA
Fundusz uruchamia Przedsiębiorcy odnawialną linię poręczeń wadialnych, w ramach której Przedsiębiorca, jako uczestnik przetargu, korzysta z poręczeń w zakresie wnoszenia wadium. Powołując się na numer identyfikacyjny karty wadialnej Przedsiębiorca zleca Funduszowi wystawienie poręczenia wadialnego.

SCHEMAT DZIAŁANIA KARTY WADIALNEJ

PARAMETRY PORĘCZENIA WADIALNEGO

Waluta PLN
% zabezpieczenia 100% wartości wadium
Maksymalna wartość odnawialnej linii
poręczeń wadialnych
1 000 000,00 zł
Okres ważności linii 12 miesięcy
Maksymalna wartość jednostkowego
poręczenia w ramach linii
500 000,00 zł
Maksymalny okres trwania poręczenia 90 dni

 

KORZYŚCI KORZYSTANIA Z KARTY WADIALNEJ

• brak konieczności „zamrażania” środków pieniężnych
• zwiększenie możliwości w zakresie uczestniczenia w kilku przetargach jednocześnie
• szybka procedura przyznania karty wadialnej i wnoszenia wadium w formie poręczenia
• wzrost wiarygodności przedsiębiorcy jako uczestnika przetargu
• niski koszt otrzymania poręczenia

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNANIA KARTY WADIALNEJ

1. Wniosek o udzielenie odnawialnej linii poręczeń wadialnych
2. Oświadczenie o ochronie danych osobowych poręczyciela
3. Klauzula informacyjna
4. Dokumenty rejestrowe:
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS
• zaświadczenie REGON
• zaświadczenie NIP
5. Zaświadczenia:
• Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem (3 miesiące) / oświadczenie
• Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (3 miesiące) / oświadczenie
6. Dokumenty finansowe (za dwa okresy):
• Bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy + okres bieżący
• Deklaracja roczna składane do US za ostatni rok kalendarzowy
• Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów – wydruk za ostatni rok kalendarzowy + okres bieżący

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYDANIA PORĘCZENIA W RAMACH KARTY WADIALNEJ

  1. Wniosek o wystawienie poręczenia w ramach odnawialnej linii poręczeń wadialnych

 

TARYFA OPŁAT ZA PORĘCZENIA WADIALNE

Opłata za przyznanie
odnawialnej linii wadialnej
100-300 zł
Opłata za udzielenie poręczenia w ramach linii wadialnej

30 dni

60 dni

90 dni

0,50%

1,00%

1,50%

Zmiany okresu poręczenia Przesunięcie okresu
poręczenia
BEZPŁATNIE
Wydłużenie okresu
poręczenia
Proporcjonalnie do ilości dni
i pułapów określonych powyżej

Minimalna kwota prowizji za poręczenie wadialne wynosi 100 zł.

Szczegółowe informacje na temat poręczeń wadialnych znajdują się w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych.

 

 


Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]