Aktualności

12.12.2007 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Dnia 12 grudnia 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SFPK Sp. z o.o. podczas, którego wspólnicy przyjeli program działania spółki na rok 2008 oraz lata 2009-2011. Został także zwiększony kapitał zakładowy o kwotę 800 000 zł. dodatkowe udziały zostały obję przez dotychczasowych udziałowców: Bank Gospodarstwa Krajowego, Powiat Gostyński, Gminę Pogorzela, Gminę Czempiń oraz nowych: Gmina Pakosław, Gmina Jutrosin, Gmina Rydzyna, Gmina Bojanowo, Gmina Osieczna, Gmina Święciechowa.

więcej »
10.11.2007 Fundusz jako "Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego"

Podczas tegorocznych powiatowych obchodów Święta Niepodległości, które odbyły się w Krobi w kinie "Szarotka", wręczono wyróżnienia "Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego". Wśród trzech laureatów znalazł się Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

więcej »
Spotkania z Jednostkami Samorządów Terytorialnych

Koniec III kwartału oraz IV kwartał 2007 roku to okres obfitujący w spotkania z lokalnymi samorządami. W/w spotkania odbyły się w ramach Konwentów Starostów, Wójtów i Burmistrzów w poszczególnych powiatach: leszczyńskim, gostyńskim oraz kościańskim. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przedstawił zasięg i sposób działania oraz możliwości współpracy na płaszczyźnie Fundusz - Samorząd. Ponadto Zarząd Funduszu zachęcał Samorządy do przystąpienia bądź objęcia kolejnych udziałów w Funduszu.

więcej »
09.10.2007 Spotkanie z przedsiębiorcami w Krobi

Dnia 09 października w Pałacu Ślubów na fosie odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Spotkanie dotyczyło możliwości przeprowadzania inwestycji na terenie Gminy Krobia. Przedstawiono możliwości wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw podejmujących kroki inwestycyjne na terenie gminy. Oprócz wydziału planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego ofertę dla sektora MŚP zaprezentował Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

więcej »
07.09.2007 Spotkanie z przedsiębiorcami w Gostyniu

Dnia 07 września w gostyńskiej kręgielni odbyło się spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami, które zostało zorganizowane przy współpracy PKO BP S.A. O/Gostyń. Podczas spotkania została przedstawiona oferta PKO BP S.A. oraz SFPK Sp. z o.o. W ramach spotkania został rozegrany turniej kręglarski w dwóch kategoriach kobiety i mężczyźni.

więcej »
16.06.2007 Festyn Charytatywno - Handlowy

Odbył się w Gostyniu Festyn Charytatywno-Handlowy organizowany przez Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej, Cech Rzemiosł Różnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

więcej »
15.06.2007 Spotkanie z przedsiębiorcami w Kościanie

Odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie podczas, którego zostały wręczone podziękowania dla PKO BP S.A. O/Kościan za przyczynianie się do wzrostu gospodarczego na terenie powiatu kościańskiego oraz współuczestniczenie w rozwoju sektora MSP poprzez popularyzowanie idei poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

więcej »
28.05.2007 Podniesienie kapitału zakładowego SFPK Sp. z o.o.

Dnia 28 maja 2007 roku w Urzędzie Miejski w Gostyniu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. W spotkaniu udział wzięli dotychczasowi udziałowcy oraz samorządy wyrażające chęć przystąpienia do Funduszu.

więcej »
25.04.2007 Zgromadzenie Wspólników SFPK Sp. z o.o.

Dnia 25.04.2007 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Na posiedzeniu zostało udzielone absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej za rok 2006.

więcej »
17.03.2007 Nagroda Gospodarcza

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu znalazł się w gronie laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego. Jest to już piąta edycja konkursu, który promuje najlepsze firmy w regionie.

więcej »
15.03.2007 Spotkanie omawiające możliwości dokapitalizowania Funduszu

W siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Radnym Sejmiku Wojewódzkiego oraz Członkiem Zarządu Powiatu Gostyńskiego. Rozmowy dotyczyły zwiększenia możliwości poręczycielskich Funduszu poprzez jego dokapitalizowanie.

więcej »
23.02.2007 Spotkanie z przedstawicielami BGK

Dnia 23 lutego 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Gostyniu odbyło się spotkanie Przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego (p. Jarosław Kała Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji i p. Rafał Maliszewski Ekspert Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji) z udziałowcami Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu oraz Przewodniczącymi Rad.

więcej »
02.02.2007 Spotkanie z przedsiębiorcami w Rawiczu

Odbyło się w Rawiczu spotkanie Władz Miasta z przedsiębiorcami podczas, którego zostały wręczone podziękowania dla PKO BP S.A. O/Rawicz oraz BISE S.A. O/Rawicz za przyczynianie się do wzrostu gospodarczego na terenie gminy rawicz oraz współuczestniczenie w rozwoju sektora MSP poprzez popularyzowanie idei poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Podziękowania zostały odebrane przez Dyrektorów poszczególnych Banków.

30.01.2007 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Funduszu

Dnia 30 stycznia 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło przez: Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego Magdalenę Jagiełło-Szostak, Eksperta Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego Rafała Maliszewskiego oraz w imieniu wszystkich samorządów terytorialnych Burmistrza Gostynia Jerzego Woźniakowskiego.

więcej »
Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]