Aktualności

19.12.2005 Zgromadzenie wspólników

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu. 

więcej »
21.11.2005 Walne Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej

Dnia 21 listopada w Gostyniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej.

więcej »
16.11.2005 Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 16 listopada w Gostyniu odbyło się spotkanie organizowane przez Bank Zachodni WBK S.A Oddział w Gostyniu.

więcej »
07.11.2005 Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 07 listopada w Krotoszynie odbyło się spotkanie organizowane przez Bank Zachodni WBK S.A Oddział w Krotoszynie.

więcej »
18.10.2005 Spotkanie Rady Nadzorczeń

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany do Regulaminu Udzielania Poręczeń SFPK Sp. zo.o. niezbędnych do ubiegania się o fundusze z UE. 

18.10.2005 Walne zgromadzenie członków

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się walne Zgromadzenie Członków.

więcej »
23 maja 2011 Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 13 października w Ratuszu w Lesznie odbyło się spotkanie organizowane przez Kredyt Bank S.A. Oddział w Lesznie wraz z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych z Gostynia.

więcej »
23 maja 2011 Spotkanie z władzami samorządowymi

Dnia 11 października odbyło się spotkanie Zarządu Fundszu z przedstawicielami samorządów terytorialnych z terenu powiatu rawickiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Rawiczu.

więcej »
11.10.2005 Spotkania biznesowe

Odbywały się spotkania Zarządu Funduszu, Burmistrzów poszczególnych gmin z dyrekcjami banków.

więcej »
07.10.2005 ABC przedsiębiorczości

Dnia 07 października o godz. 1000 w Gostyniu odbyło się szkolenie dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

więcej »
05.10.2005 ABC przedsiębiorczości

Dnia 05 października o godz. 1400 w szkole podstawowej nr 2 w Jarocinie odbyło się spotkanie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

więcej »
05.10.2005 ABC przedsiębiorczości

Dnia 05 października o godz. 800 w siedzibie Firmy " Banaszak" w Gostyniu odbyło się spotkanie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

więcej »
14-30.09.2005 Spotkania biznesowe

W terminach od 14.09.2005- 30.09.2005 odbywały się spotkania Zarządu Funduszu, Starosty Gostyńskiego oraz Burmistrzów poszczególnych gmin z dyrekcjami banków.

więcej »
22.09.2005 Spotkanie z przedstawicielami WBK S.A.

W siedzibie banku BZ WBK S.A. w Gostyniu odbyło się spotkanie reprezentantów Samorządowe-go Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z przedstawicielami oddziałów banku BZ WBK S.A. Omawiano zasady wzajemnej dobrej, współpracy oraz możliwości wypracowania korzystnej oferty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

20.09.2005 Spotkanie z przedstawicielami sektora bankowego

W Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Gostyń odbyło się spotkanie zorganizowane przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. mające na nawiązanie współpracy środowiska gospodarczego z sektorem bankowym.

więcej »
11.09.2005 Dożynki Powiatowe

Dnia 11 września w Dolsku odbyły się dożynki powiatu śremskiego, na których SFPK Sp. z o.o. łącznie ze Śremskim Ośrodkiem Wspierania Małej Przedsiębiorczości zaprezentował swoje stoisko oraz przedstawiał ofertę przybyłym przedsiębiorcom zarówno z Gminy Dolsk ( która jest udziałowcem funduszu) jak i okolicznych gmin. 

05.08.2005 Podpisanie umowy o współpracę z BZ WBK

W Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych reprezentowany przez Panią Prezes Anetę Karkosz, podpisał umowę o współpracę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu reprezentowanego przez Pana Romana Ratajczaka - Dyrektora Biura Regionu Wielkopolska południe.

więcej »
11.07.2005 Podpisanie generalnej umowy o współpracę

Nastąpiło podpisanie generalnej umowy o współpracę pomiędzy Samorządowym Funduszem Porę-czeń Kredytowych a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna Oddział 1 w Gostyniu. Na spotkaniu obecni byli Dyrektor Oddziału Ewa Jagiełło i Kierownik Zespołu Izabela Jankowska oraz Prezes funduszu Aneta Karkosz.

06.07.2005 Podpisanie umowy o współpracę

Miało miejsce podpisanie umowy o współpracę pomiędzy Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna Oddział 1 w Krotoszynie. Na spotkaniu obecni byli Dyrektor Oddziału Sławomir Nawrocki i Kierownik Zespołu Jacek Weichbrodt oraz Prezes funduszu Aneta Karkosz. 

21.06.2005 Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 21 czerwca o godz. 17:00 w Pogorzeli odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Pogorzela. Spotkanie otworzył Burmistrz Pogorzeli- Zdzisław Kowalczyk. Tematem spotkania była odpowiedź na pytanie: jak starać się o tytuł "Wielkopolska Jakość" i jak korzystać z oferty Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.?

08.06.2005 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyń-skiego

Dnia 08 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego.

więcej »
16.05.2005 Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 16 maja o godz. 1700 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi odbyło się spotkanie z przed-siębiorcami z terenu Gminy Krobia. Spotkanie otworzył Burmistrz Krobi-Mirosław Waluś. Tema-tem spotkania była odpowiedź na pytanie: jak starać się o tytuł "Wielkopolska Jakość" i jak korzy-stać z oferty Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.? 

06.05.2005 Podpisanie umowy o współpracę

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych podpisał umowę z Kredyt Bankiem S.A. Oddział Leszno. Na spotkaniu obecni byli Dyrektor Oddziału - Krzysztof Jagiełka i Z-ca Dyrektora Oddziału - Barbara Lipka oraz Zarząd SFPK Sp. z o.o. w osobie Prezesa Anety Karkosz i Członka Zarządu Moniki Bielki. Umowa ta skutkuje w Lesznie oraz filiach w: Kościanie, Gostyniu, Borku Wlkp. i Krotoszynie. 

27.04.2005 Posiedzenie Rady Nadzorczej

Dnia 27.04.2005 o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

więcej »
20.04.2005 Forum Gospodarcze

Dnia 20 kwietnia o godz. 1700 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu odbyło się Forum Gospodarcze na temat współpracy samorządów z lokalnym środowiskiem gospodarczym.

więcej »
18.03.2005 Targi edukacyjne

Odbyły się w Gostyniu Targi Edukacyjne. Celem zorganizowania imprezy było stworzenie miejsca, w którym zaprezentowano ofertę szkolno - edukacyjną dla młodzieży i rodziców.

więcej »
14 i 28.02.2005 Spotkania z przedsiębiorcami w Krotoszynie

Dnia 14 lutego i 28 lutego 2005 roku o godz. 1900 w Sali Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, przy okazji którego przedsiębiorcy i licznie przybyli przedstawiciele zrzeszenia Handlu i Usług zapoznali się z naszą ofertą poręczeniową.

więcej »
10.02.2005 Spotkania z przedsiębiorcami w Rawiczu

Dnia 10 lutego o godz. 1800 w SALI Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Rawiczu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, przy okazji którego przedsiębiorcy i przybyli na spotkanie przedstawiciele Samorządu terytorialnego zapoznali się z ofertą poręczeniową Samo-rządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o oraz współpracującej z Funduszem Wiel-kopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]