Aktualności

29.12.2004 Zgromadzenie Wspólników

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego, odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o. Celem spotkania było podwyż-szenie kapitału zakładowego spółki, który zwiększono o kwotę 250 tys. zł.

więcej »
25.11.2004 Ceremonia wręczenia certyfikatów HACCP.

25 listopada w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia z zasad systemu HACCP.

więcej »
Październik / Listopad 2004 Rozpoczął się cykl spotkań z Samorządami

Zarząd Funduszu wraz z przedstawicielami Gminy Gostyń oraz Starostwa Powiatowego w Gostyniu rozpoczął cykl spotkań z włodarzami oraz radnymi ościennych gmin i powiatów. 

więcej »
19.10.2004 Spotkanie Kupców Gostyńskich

Dnia 19 października o godz. 1900 w stołówce Cukrowni przy ul. Fabrycznej w Gostyniu odbyło się spotkanie Kupców Ziemi Gostyńskiej, przy okazji którego licznie przybyli kupcy zapoznali się z naszą ofertą poręczeniową. Zgromadzeni przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. gdzie i jak składać wnioski, jakie wymogi należy spełnić aby otrzymać poręczenie kredytu. Poręczenia skierowane są głównie do małych i średnich przedsiębiorców, nie spełniających wymagań stawianych kredytobiorcom przez bank. Z kapitału spółki mogą skorzystać także osoby pragnące rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą oraz rolnicy na działalność poza rolniczą. Współpraca oparta jest na zasadzie partnerstwa i zaufania, na prostych, przejrzystych warunkach, przy formalnościach ograniczonych do minimum. Czas rozpatrzenia wniosku do siedmiu dni od daty złożenia. 

30.09.2004 Zgromadzenie Wspólników

Dnia 30.09.2004 o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego i poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego oraz powiatów ościennych.

więcej »
4-5.09.2004 II Wystawa Rzemiosła

W dniach 4 i 5 września w sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Gostyniu odbyła się kolej-na II Wystawa Rzemiosła pod hasłem "Rzemiosło wczoraj i dziś". Organizatorami wystawy byli: Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyń-skiego oraz Nasz Fundusz. Wystawa była okazją do zaprezentowania i promowania najlepszego rzemiosła renomowanych firm z terenu powiatu gostyńskiego i okolic. Obok rozmaitych stoisk i propozycji rzemieślników można było także zapoznać się z atrakcyjną ofertą poręczeniową naszego funduszu, który był jednym z organizatorów wystawy. Swą ofertę kredytową przedstawił także BGŻ O/ Gostyń.

06.2004 Objęcie udziałów przez BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie wykupił 500 udziałów naszego Funduszu za kwotę 500.000 zł i stał się nowym udziałowcem.

16.03.2004 IV Forum Gospodarcze

Na IV Forum Gospodarczym 16.03.2004 roku, którego zagadnienia skupiały się wokół tematu: " Skąd wziąć pieniądze na dalsza działalność?" Czyli możliwości finansowania działalności MSP w 2004 r. Nasz Fundusz zaprezentował szerokiemu gronu przedsiębiorców przybyłych na spotkanie swoją ofertę poręczeniową. Specjalnie przygotowana na tę okazję prezentacja multimedialna zawierała zagadnienia związane z ideą utworzenia funduszu porę-czeniowego w Gostyniu, informacją o początku działalności poręczycielskiej tj. termin rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i pierwszych poręczeniach. Przekazana została również informacja o udziałowcach funduszu i współpracujących bankach, istocie działalności funduszu. Powiedziano również o tym dla kogo fundusz udziela poręczeń?, jakie warunki muszą spełnić podmioty gospodarcze starające się o poręczenie?, co może być objęte poręczeniem?, gdzie kierować i jak rozpatrywane są wnioski o poręczenie? oraz jaka jest maksymalna kwota poręczenia?

6-7.3.2004 Targi Edukacyjne

Celem zorganizowania imprezy było stworzenie miejsca, w którym zaprezentowano szeroko rozumianą ofertę szkolno - edukacyjną dla młodzieży i rodziców. Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać rzetelną, szczegółową i obrazową informację na temat placówek oświatowych oraz działalności poręczeniowej Naszego Funduszu. Z ofertą funduszu zapoznano absolwentów szkół, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]