poznaj SFPK

ABC przedsiębiorczości

Dnia 05 października o godz. 800 w siedzibie Firmy " Banaszak" w Gostyniu odbyło się spotkanie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Przyszli przedsiębiorcy zapoznali się z formami finansowania swoich działalności m.in. przez bank BZ WBK S.A O/Gostyń, możliwościami zabezpieczeń kredytów m.in. ofertą poręczeniową Samorządowego Fun-duszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.. Zgromadzeni przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. gdzie i jak składać wnioski, jakie wymogi należy spełnić aby otrzymać kredyt i jego poręczenie.