poznaj SFPK

Zgromadzenie wspólników SFPK Sp. z o.o.

Zgromadzenie 37 udziałowców Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Podczas tego Zgromadzenia Wspólników został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę 790 000,00 zł; po podwyższeniu kapitał będzie wynosił 10 300 000,00 zł. Dodatkowe 79 udziałów objęli dotychczasowi udziałowcy Funduszu:
- Miasto i Gmina Krotoszyn,
- Gmina Gostyń,
- Gmina Kościan,
- Gmina Miejska Kościan,
- Gmina Czempiń.