poznaj SFPK

Walne Zgromadzenie RIPH

17 października br. w leszczyńskim Ratuszu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze RIPH.

W trakcie jego trwania wystąpienie posiadał Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Prelegentem była Pani Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała zgromadzonym członkom RIPH, informacje nt. inicjatywy JEREMIE oraz realizowanej oferty poręczeniowej w ramach projektu.

Gratulujemy Regionalnej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Lesznie otrzymania absolutorium za 2015rok.