poznaj SFPK

Walne Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej

Dnia 21 listopada w Gostyniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej.

Wśród tematów omawianych przez środowisko gospodarcze znalazły się także sposoby finansowania działalności gospodarczej i możliwości inwestowania kapitału. Przedsiębiorcy wysłuchali oferty banku BZ WBK w tym zakresie oraz oferty Samorządowego Fun-duszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.