poznaj SFPK

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nowe ścieżki rozwoju dla sektora MŚP w Lesznie.

21 kwietnia br. SFPK Sp. z o.o. i PUP w Lesznie przy akredytacji Prezydenta Miasta Leszna zawarły Umowę o Współpracy. Z poręczenia Funduszu mogą korzystać przedsiębiorcy wnioskujący o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz osoby otrzymujące dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Na pierwszym zdjęciu od lewej: Pani Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o., Pan Łukasz Borowiak Prezydent Miasta Leszna oraz Pani Małgorzata Kajczyk Zastępca Dyrektora PUP w Lesznie