poznaj SFPK

Umożliwienie składania wniosków on-line

SFPK Sp. z o.o. uruchomił system umożliwiający składanie wniosków on-line.

Metodologia uproszczona dotyczy poręczeń zakwalifikowanych do projektu JEREMIE do 200.000,00 zł. Doradca bankowy wprowadzając dane klienta automatycznie uzyskuje wstępne decyzje Zarządu o udzieleniu poręczenia. Wnioski złożone za pośrednictwem strony internetowej wyłączone są z opiniowania przez Komisję Kwalifikacyjną.