poznaj SFPK

URUCHOMIENIE LIMITU REPORĘCZENIA

Dnia 20 listopada 2012 roku Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu otrzymał informację od Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE o uruchomieniu Limitu Reporęczenia.

W związku z powyższym od 21.11.2012r. (środa) Fundusz ma możliwość udzielania poręczeń kredytowych zakwalifikowanych do tej inicjatywy.