poznaj SFPK

Szkolenie dla MŚP w Lesznie

16 września br. w siedzibie RIPH w Lesznie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP.

Uczestniczący w szkoleniu przedsiębiorcy wysłuchali prelekcji przedstawiciela SFPK Sp. z o.o. nt. oferty poręczeniowej w ramach inicjatywy JEREMIE oraz wysłuchali przedstawicielek leszczyńskiego Urzedu Skarbowego, które omówiły zagadnienia związane z darowiznami w aspekcie prowadzonej działalności gospodarczej.