poznaj SFPK

Struktura organizacyjna

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Udziałowcy SFPK Sp. z o.o.:
Bank Gospodarstwa Krajowego,
35 Jednostek Samorządów Terytorialnych,
2 Stowarzyszenia Gospodarcze

RADA NADZORCZA:

Członek: Lucyna Bogdańska
Członek: Michał Knapik
Członek: Adam Mytych

PREZES ZARZĄDU:

Aneta Karkosz

PRACOWNICY SFPK Sp. z o.o. :

Kierownik biura analiz i poręczeń: Anna Wawrzyniak
Kierownik biura monitoringu i rozliczeń: Jagoda Wielebińska
Specjalista ds. rozliczeń: Izabela Chuda
Analityk: Anna Fajczyk