karta wadialna

Struktura organizacyjna

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Udziałowcy SFPK Sp. z o.o.:
Bank Gospodarstwa Krajowego,
35 Jednostek Samorządów Terytorialnych,
2 Stowarzyszenia Gospodarcze

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący:Zdzisław Zielonka
Zastępca Przewodniczącego:Paweł Lisowski
Członek: Adam Mytych

PREZES ZARZĄDU:

Aneta Karkosz

PRACOWNICY SFPK Sp. z o.o. :

Kierownik biura analiz i poręczeń: Anna Wawrzyniak
Starszy specjalista ds. planowania i analiz: Dominika Junory
Kierownik biura monitoringu i rozliczeń: Jagoda Wielebińska
Specjalista ds. rozliczeń: Izabela Chuda
Analityk: Anna Fajczyk
Pracownik administracyjno-biurowy: Maria Majchrzak