poznaj SFPK

Spotkanie z przedsiębiorcami

Dnia 16 maja o godz. 1700 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi odbyło się spotkanie z przed-siębiorcami z terenu Gminy Krobia. Spotkanie otworzył Burmistrz Krobi-Mirosław Waluś. Tema-tem spotkania była odpowiedź na pytanie: jak starać się o tytuł "Wielkopolska Jakość" i jak korzy-stać z oferty Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.?