poznaj SFPK

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI KALISKIEJ

W dniu 12.02.2013r. pracownicy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przeprowadzili szkolenie dotyczące udzielania poręczeń zakwalifikowanych do inicjatywy JEREMIE w procedurze uproszczonej i standardowej.

Szkolenie skierowane było do pracowników Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej oraz jego oddziałów.

Celem szkolenia było przedstawienie oferowanych w ramach inicjatywy JEREMIE poręczeń oraz nawiązanie współpracy z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej.