poznaj SFPK
  • jesteś tutaj:
  • Strona główna
  • Rok 2014
  • SPOTKANIE Z OSOBAMI ZAMIERZAJĄCYMI ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W KOŚCIANIE

SPOTKANIE Z OSOBAMI ZAMIERZAJĄCYMI ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W KOŚCIANIE

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu został zaproszony przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie do uczestnictwa w szkoleniu pn. „Pierwszy Biznes”. 

Szkolenie odbywało się w dniach 7-15 kwietnia 2014r. oraz skierowane było do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na dzień 11.04.2014r. zaplanowane zostało wystąpienie przedstawiciela Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Reprezentant Funduszu – p. Anna Michalska – Kierownik Biura Analiz i Poręczeń zaprezentowała zgromadzonym uczestnikom spotkania informacje na temat możliwości poręczenia zobowiązań przez Fundusz w ramach inicjatywy JEREMIE, ze szczególnym ukierunkowaniem na firmy nowo powstające (tzw. start up’y).

Spotkanie zakończyło się dyskusją, którą rozpoczęli zainteresowani ofertą Funduszu uczestnicy szkolenia.