poznaj SFPK

SPOTKANIE WARSZTATOWE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W dniach 04 – 06 grudnia br. odbyło się spotkanie warsztatowe Jak wykorzystać poręczenie w ramach inicjatywy JEREMIE do transakcji kredytowej, aby zintensyfikować rozwój prowadzonej działalności gospodarczej?, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy.

Zostało ono organizowane przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przy współudziale 1 Oddziału PKO Banku Polskiego w Kościanie.

W trakcie trwania części konferencyjnej spotkania, omówione zostały zagadnienia związane z podsumowaniem działalności poręczeniowej Funduszu w ramach drugiej edycji inicjatywy JEREMIE. Natomiast w części warsztatowej spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące ewaluacji drugiej edycji projektu JEREMIE.