poznaj SFPK

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla pracowników Banku Spódzielczego w Jarocinie

W dniu 18.09.2013r. pracownicy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu uczestniczyli w spotkaniu skierowanym do pracowników Banku Spółdzielczego w Jarocinie.

Celem spotkania było przybliżenie informacji nt. oferty poręczeniowej SFPK SP. z o.o. z nastawieniem na poręczenia oferowane w ramach inicjatywy JEREMIE, ponadto pracownikom Banku zaprezentowano i opisano postępowanie związane ze złożeniem wniosku o poręczenie zakwalifikowane do inicjatywy JEREMIE w procedurze uproszczonej i standardowej.