poznaj SFPK

SFPK PRZYSTĄPIŁ DO PLD PLUS

Samorządowy Fundusz POręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 04 września 2013r. podpisał aneks do umowy Konsorcjum PLD PLUS i jako jedyny fundusz poręczeniowy w Wielkopolsce może oferować swoim klientom poręczenia w ramach tego produktu.

Oferowane przez Fundusz poręczenia w ramach PLD PLUS dostępne będą dla przedsiębiorców sektora MSP za pośrednictwem SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonych w nim Banków Spółdzielczych.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.deminimisplus.pl