poznaj SFPK

Poręczenia LEASINGÓW

Przedsiębiorco! Tylko kilka  kroków dzieli Cię od uzyskania poręczenia Twojego leasingu!

 1. Klient zainteresowany leasingiem udaje się do placówki Firmy Leasingowej.
 2. Pracownik Firmy Leasingowej proponuje Klientowi leasing z zabezpieczeniem w postaci poręczenia SFPK Sp. z o.o.
 3. Pracownik Firmy Leasingowej kontaktuje się z Funduszem w celu weryfikacji numeru PKD Klienta i możliwości zakwalifikowania go do ustanowienia promocyjnych stawek za poręczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE!
 4. Pracownik Firmy Leasingowej uzyskuje od Klienta dokumenty niezbędne do analizy o udzielenie leasingu zabezpieczonego poręczeniem oraz przekazuje je w jego imieniu do Funduszu.
 5. Pracownik Funduszu analizuje dokumenty finansowe Klienta, po dokonanej analizie podejmowana jest decyzja
  o przyznaniu poręczenia.
 6. Dokumenty poręczeniowe przekazywane są do Pracownika Firmy Leasingowej.
 7. Podpisanie przez Klienta dokumentów leasingowych oraz poręczenia odbywa w placówce Firmy Leasingowej.

 

PARAMETRY PORĘCZEŃ TRANSAKCJI LEASINGOWYCH:                                                                                                                                   

 • Maksymalna kwota poręczenia wynosi: 1.000.000,00 zł
 • Wartość finansowania: do 80%
 • Maksymalny okres poręczenia: 66  m-cy
 • Prowizja za poręczenie leasingu (udzielone na warunkach standardowych): uzależniona od przedziału procentowego poręczenia oraz od okresu poręczenia: od 0,80% do 2,60%  (opłata jednorazowa)
 • Prowizja za poręczenie leasingu (udzielone w ramach inicjatywy JEREMIE): pobierana jest jednorazowo w wysokości 100 zł - niezależnie od wartości poręczenia!

 

NA CO MOŻE BYĆ PRZEZNACZONY  LEASING ZABEZPIECZONY PORĘCZENIEM W RAMACH INICJATYWY JEREMIE?

 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z  celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

 

DO KOGO PO WSPARCIE?