poznaj SFPK

PRZEDSIĘBIORCZY POWIAT RAWICKI

Lokalni przedsiębiorcy chcą rozwijać swoje firmy oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego ziemi rawickiej.

30 maja br. w Rawiczu obyło się spotkanie w trakcie trwania którego przedsiębiorcy szukali rozwiązań na wykorzystanie swojego potencjału przy  jednoczesnym napędzeniu regionalnej gospodarki. Pani Aneta Karkosz Prezes Zarządu SFPK Sp. z o.o. zaprezentowała uczestnikom oferowane przez SFPK poręczenia i inicjatywę JEREMIE, która ma wspierać innowacyjne przedsięwzięcia.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. "przyłącza się poręczeniowo" do inicjatyw sektora MŚP.