poznaj SFPK

PODPISANIE TRZECIEJ UMOWY OPERACYJNEJ - REPORĘCZENIE

W dniu 19 listopada 2012r. w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie trzeciej Umowy Operacyjnej - Reporęczenie pomiędzy Samorządowych Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego będącego Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE.