poznaj SFPK

Kontakt JEREMIE

Kontakt do instytucji, w których można uzyskać informacje nt. inicjatywy JEREMIE:

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Rynek 6; 63-800 Gostyń
tel.: (065) 572-36-33
e-mail: info@fundusz.gostyn.pl
strona www: http://www.fundusz.gostyn.pl

Biuro Główne Menadżera Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
al. Jerozolimskie 7; 00-955 Warszawa
tel.: (022) 599-81-00
e-mail: diif@bgk.com.pl
strona www: http://www.bgk.com.pl i http://www.jeremie.com.pl

Biuro Regionalne Menadżera Funduszu Powierniczego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział BGK w Poznaniu
ul. Murawa 12 - 18, 61-655 Poznań
tel.: (61) 885-31-05
e-mail: agata.adamczewska@bgk.com.pl lub romuald.fabisiak@bgk.com.pl

Główny punkt informacyjny WRPO
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center); 61-846 Poznań
tel.: (061) 858-12-27 lub (061) 858-12-37;
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
strona www: www.wrpo.wielkopolskie.pl