poznaj SFPK

Kapitał

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał 9 października 2002 roku.
Od tego czasu Spółka sukcesywnie powiększa swój kapitał, który na dzień 21 marca 2018 roku wynosi 16.210.000 PLN.

 

Poniższy wykres przedstawia jak na przestrzeni lat zmieniała się wysokość kapitału zakładowego.