poznaj SFPK

Informacje i promocje

W celu promowania idei i możliwości, jakie daje inicjatywa JEREMIE, SFPK Sp. z o.o. organizuje i uczestniczy w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych z przedsiębiorcami z sektora MŚP, przedstawicielami instytucji finansowych oraz z udziałowcami.

Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na tak szeroką skalę ma jeden cel – dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, aby jak najwięcej ludzi mogło dowiedzieć się o korzyściach płynących z realizacji i uczestnictwa w projekcie JEREMIE.

Zapraszamy do działu "WYDARZENIA", w którym zamieściliśmy krótkie informacje na temat organizacji i uczestnictwa w spotkaniach realizowanych w ramach promocji inicjatywy JEREMIE.