poznaj SFPK

Borek WLKP. zaprzyjaźniony z inicjatywą JEREMIE

13 czerwca br. w Borku Wlkp. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. posiadał stoisko promocyjno – informacyjne nt. inicjatywy JEREMIE.

Lokalni przedsiębiorcy sektora MŚP oraz osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności mogły zasięgnąć u przedstawiciela Funduszu informacji nt. projektu JEREMIE, warunków kwalifikowania poręczeń do tego unijnego projektu, a także obowiązków ciążących na OB.