poznaj SFPK

Zgromadzenie Wspólników

Podczas Zgromadzenia Wspólników udziałowcy podęli uchwałę w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 180.000 zł. Dodatkowe udziały objęli dotychczasowi udziałowcy spół­ki (Miasto Leszno, Gmina Koźmin Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Piaski, Gmina Krzywiń). Podwyższony kapitał zakładowy wyniósł 7.045.000 zł.