poznaj SFPK

Zgromadzenie wspólników

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu. 

Głównym celem tego spotkania było podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 115.000 zł. Zmiana ta nastąpiła w związku ze wstąpieniem do funduszu nowego udziałowca. Jest nim Miasto Leszno. Jego obecny udział stanowi 100.000 zł, a w kolejnych dwóch latach nastąpi jego podwyższenie do kwoty 300.000 zł. Miało miejsce również dofinansowanie spółki przez dotychczasowych udziałowców:

  • Powiat Gostyń - 3.000 zł
  • Gmina Pogorzela - 2.000 zł
  • Gmina Poniec - 10.000 zł.