poznaj SFPK

Walne zgromadzenie członków

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się walne Zgromadzenie Członków.

Sprawy, jakie były poruszone to:
1. Wybrano kolejne osoby do Komisji Kwalifikacyjnej :

  • Gmina Pogorzela - Zdzisława Kowalczyk,
  • Gmina Czempiń - Dorota Lew,
  • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Damian Łakomy, 
  • 2.Zadecydowało o ubieganie się o wsparcie w ramach programu SPO WKP, 
    3.Zatwierdziło trzyletni program działania na lata 2005-200