poznaj SFPK

Wizyta Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dnia 13 maja 2008 roku miała miejsce wizyta Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Powiecie Gostyńskim. W planie spotkania została ujęta między innymi konferencja pt: "Tereny inwestycyjne, otoczenie okołobiznesowe i klastry w Powiecie Gostyńskim". Podczas w/w konferencji Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. miał okazję zaprezentować swoją ofertę dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz przedstawić swoje wyniki i osiągnięte sukcesy.