poznaj SFPK

Szkolenie dla przedsiębiorców w Starych Oborzyskach

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach. odbyło się, kolejne z cyklu, spotkanie szkoleniowe zatytułowane Jak sobie radzić ze stresem, czyli psychologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenie adresowane było do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Gminy Kościan. Każda z przybyłych osób otrzymała od organizatora – Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych drobny upominek. Uczestnicy wysłuchali wykładu p. psycholog Agnieszki Woźnicy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, p. Prezes Aneta Karkosz przedstawiła ofertę Funduszu oraz pokrótce zaprezentowała założenia i korzyści płynące z uczestnictwa w inicjatywie JEREMIE. Głos zabrał również przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, który przedstawił zgromadzonym informacje nt. inicjatywy JEREMIE oraz stopień jej realizacji na terenie województwa wielkopolskiego.