poznaj SFPK

Spotkanie podsumowujące działania w ramach inicjatywy JEREMIE

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. wraz z Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., a także Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizowały spotkanie podsumowujące działania w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie wielkopolskim w roku 2010 dla pracowników PKO Banku Polskiego S.A. Na spotkaniu omawiano między innymi trudności, jakie napotykają doradcy i analitycy w trakcie korzystania z metodologii uproszczonej przy składaniu wniosków w ramach projektu JEREMIE, a także został zaprezentowany stan realizacji inicjatywy w województwie wielkopolskim